Δευτέρα
07:00 – 20:00 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
20:00 – 07:00 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Τρίτη

07:00 – 20:00 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
20:00 – 07:00 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Τέταρτη
07:00 – 16:25 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
16:25 – 16:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (LIVE)
16:30 – 18:30 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (LIVE)
18:30 – 07:00 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Πέμπτη – Παρασκευή
07:00 – 20:00 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
20:00 – 07:00 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Σάββατο

07:00 – 16:25 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
16:25 – 16:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (LIVE)
16:30 – 18:30 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (LIVE)
18:30 – 07:00 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Κυριακή

07:00 – 20:00 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
20:00 – 22:00 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Ε)
22:00 – 07:00 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ